fbpx
Eski Bisiklet Haberleri

1930 lu Yıllarda Bisiklet Haberleri – 2

Altı gün, altı gece.. | 03 Nisan 1930
Altı gün, altı gece.. | 03 Nisan 1930

Altı gün, altı gece.. | 03 Nisan 1930

(Nevyork Taymıs)- Berlin’de Sport palasta her sene büyük bisiklet yarışları tertip edilmektedir. Bu yarışlar altı gün, gece ve gündüz bilâfasıla devam etmek suretile bir mukavemet yarışı suretinde icra edilir.

Bu sene yapılan yarışlar büyük bir alâka ile takip edilmiştir. Yarışı Hollândalı ve Alman iki bisikletçi kazanmıştır, yukarıdaki resim yarışın hitamından sonra bu iki şampiyonu antirenörleri ile bir arada göstermektedir.


Muhafızgücü bisikletçileri geldi | 17 Haziran 1933
Muhafızgücü bisikletçileri geldi | 17 Haziran 1933

Muhafızgücü bisikletçileri geldi | 17 Haziran 1933

Dün sabah şehrimize gelen Muhafızgücü bisikletçileri müstakbilin arasında

Muhafızgücüne mensup on iki bisikletçi sporcu Samsundan başlıyarak bir memleket turuna çıkmışlardı. Bu sporcular 60 küsur saatlik bir yürüyüşten sonra 900 kilometre katederek dün sabah şehrimize gelmişlerdir.

Sporcular, mülâzim Refet Beyin kaptanlığı altında mülâzim Nüzhet Beyler Rıza, Cevdet, Kâmil, Ziya, Sabahattin, Celâl, Yusuf, Mehmet, Ahmet, Hayri Efendiler den mürakkeptir.

Misafirleri, hükümet, belediye, Halkevi erkânı ve sporcular karşılamışlar, Fenerbahçe kulübünde şereflerine bir çay ziyafeti verilmiştir. Sporcu gençler burada Halkevînin misafiri olacaklar ve pazar günü Çatalcaya müteveccihen hareket edeceklerdir.


Drive Slow Bicycle Traffic | 19 Ağustos 1933
Drive Slow Bicycle Traffic | 19 Ağustos 1933

Drive Slow Bicycle Traffic | 19 Ağustos 1933

Holivutta yeni parlıyan küçük sinema artisti Mac Klark bisikletli yolcuları kazadan korumak için evinin önündeki direğe bir levha mıhılyor.


Muhafız Gücü bisikletçilerinin Türkiye turu | 28 Mayıs 1933
Muhafız Gücü bisikletçilerinin Türkiye turu | 28 Mayıs 1933

Muhafız Gücü bisikletçilerinin Türkiye turu | 28 Mayıs 1933

Türkiye turuna çıkacak olan Muhafız Gücü bisikletçileri

Muhafızgücü , ayni zamanda Türk gücünün tecelli ettiği bir spor ocağıdır. Kıymetli kumandan ve reisleri kaymakam İsmail Hakkı Beyin büyük azim ve himmetile Güç, Ankaranın en kuvvetli spor kaynağıdır. Futbol takımı, bisikletçileri ve binicileri her sene Türkiye de turneler ve turlar yaparlar.

Gücün bisikletçileri, evvelce tarsilatını yazdığımız gibi bu sene de, Türkiye turu yapmak üzere Gazinin Anadoluya ilk ayak bastığı Samsundan yola çıkacaklardır. Muhafızgücü bisikletçilerine muvaffakiyet temenni ederiz.


Ankara’da spor faaliyeti Sokak ve bisiklet koşuları ve futbol müsabakası çok alâka uyandırdı | 12 Şubat 1930
Ankara’da spor faaliyeti Sokak ve bisiklet koşuları ve futbol müsabakası çok alâka uyandırdı | 12 Şubat 1930

Ankara’da spor faaliyeti Sokak ve bisiklet koşuları ve futbol müsabakası çok alâka uyandırdı | 12 Şubat 1930

Geçen cuma günü, Ankara’da, İstanbul gibi çok feyizli bir spor günü yaşamıştır. Havanın bir ilkbahar gününü tanzir eden güzelliği Ankara sporcularına vâsi bir faaliyet sahası hazırlamış, o gün yapılan muhtelif spor hareketleri muvaffakiyetle itmam edilmiştir.

Cuma günü Ankara’da yapılan spor hareketlerinin başında büyük sokak koşusu gelmektedir. 44 koşucunun iştirak ettiği bu sokak koşusu 4550 metro üzerinde yapılmış çok heyecanlı ve çok zevkli olmuştur. Ankara’nın muhtelif kulüpleri hafız gücü birinci, lise ikinci olmuştur.

Cuma günkü spor faaliyetinin ikinci kısmını bisiklet koşusu teşkil etmiştir. Pisiklet koşusu da, sokak koşusu kadar heyecanlı bir seyir takip etmiş muvaffakiyetle itmam edilmiştir. Bu koşuda birinciliği Muhafız gücünden yüzbaşı Halit Bey kazanmıştır.

Spor hareketlerinin en mühim faaliyetini futbol müsabakaları teşkil emiştir. İlk müsabaka Çankaya ile Gençlerbirliği ikinci takımları arasında ceryan etmiştir. Çankaya ikinci takımı, birinci takım oyuncularından bazılarile takviye edilmiş.

Paris-Roubaix İptal Edildi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu