fbpx
Eski Bisiklet Haberleri

1930 lu Yıllarda Bisiklet Haberleri

Denizli Bisikletçileri Turneye Çıktılar | 1 Ağustos 1933

Denizli Bisikletçileri Turneye Çıktılar | 1 Ağustos 1933

Denizli Bisikletçileri Turneye Çıktılar | 1 Ağustos 1933

Denizli Halkevi bisikletçileri hareketlerinden evvel Denizli Halkevi vilâyet dahilinde bir bisiklet turnesi yapmağa karar vermiş ve sekiz kişilik bisiklet kolu turneye çıkmıştır. Bisikletçiler yollarına program mucibince devam etmektedirler.
——————————————————————————————————————————————————

Bir Türk Genci Bisikletle Turneye Çıktı | 7 Ağustos 1933
Bir Türk Genci Bisikletle Turneye Çıktı | 7 Ağustos 1933

Bir Türk Genci Bisikletle Turneye Çıktı | 7 Ağustos 1933

Abdullah Bey hareketinden evvel Büyükderede Gençler mahfeli azasından bisikletçi Abdullah Bey, büyük bir turneye çıkmıştır. Abdullah Bey Trakyadan Bulgaristana geçecek oradan Romanya ve Rusya tarikîle Kafkasyadan Anadoluya gidecektir. Anadolunun muhtelif mahallerini de dolaştıktan sonra Istanbula gelecektir.
——————————————————————————————————————————————————

Bisikletle Tetkikata Çıkan Talebelerimiz | 21 Temmuz 1934
Bisikletle Tetkikata Çıkan Talebelerimiz | 21 Temmuz 1934

Bisikletle Tetkikata Çıkan Talebelerimiz | 21 Temmuz 1934

Talebeler ve muallimleri bir arada.
Ankara 20 (Telefonla) — Gazi terbiye enstitüsünden dört talebe muallimlerinden Şinasi Hüsnü Beyin idaresinde Ege mıntakasında köylerde tetkikatta bulunmak üzere dün bisikletlerile seyahate çıkmışlardır. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya, İsparta, Afyon köylerinde bir buçuk ay kadar dolaşacak olan bu genç muallimleri bu teşebbüslerinden dolayı tebrik eder ve muvaffakiyetle dönmelerini temenni ederiz.
——————————————————————————————————————————————————

Gemlik Gençlerinin Spor Faaliyeti | 22 Ekim 1931
Gemlik Gençlerinin Spor Faaliyeti | 22 Ekim 1931

Gemlik Gençlerinin Spor Faaliyeti | 22 Ekim 1931

Gemlik (Hususî) — Gemlik spor kulübüne mensup 8 bisikletçi kaptanları Nedim Beyin riyasetinde buradan Bursa’ya bir seyahat tertip etmişlerdir. Sporcular yağmurlu bir gecede 40 kilometre yol alarak hedeflerine vasıl olmuşlar, ertesi sabah avdet etmişlerdir. Resmimiz Gemlik’li bisikletçileri bu seyahat esnasında gösteriyor.

Erol Küçükbakırcı, 3 Milyon Kişi Bisiklete Biniyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu